Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Obec má platný územní plán.

Územní plán Karlovice vydalo Zastupitelstvo obce Karlovice dne 15.07.2009 a nabyl účinnosti dne 11.08.2009.

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Karlovice

Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Karlovice

Uzemní plán Karlovice

Odůvodnění Územního plánu Karlovice

Pro nahlížení do mapové aplikace pro území ORP Turnov, která má pouze informativní charakter, lze využít geografický informační systém – GIS