Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Za poslední měsíc měla JSDH Karlovice několik výjezdů a cvičení. Zápisy a fotodokumentaci naleznete v sekci
KULTURA A SPORT —- SDH Karlovice —-Zásahy v roce 2017