Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ ZÁSAHY NALEZNETE NA ODKAZE https://www.facebook.com/profile.php?id=100079072253474

 

Rok          Požár          Technická pomoc          Únik nebezpečných látek          Planý poplach          Celkem

2014           8                              4                                                                                                                        12

2015          14                             5                                                                                          4                            23

2016          10                             4                                          2                                             4                            20

2017          14                             8                                          2                                                                            24    neukončeno

2022         13                              5                                          3                                              3                            24