Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

V současné době probíhá těžba dříví v oblasti Zlaté stezky mezi arboretem Bukovina a hradem Valdštejn, v oblasti pod Radčí, a v oblasti mezi hřbitovem Hrubá Skála a Stávkem. Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou s cílem podpořit přirozenou obnovu dřevin, především listnáčů. Dále se jedná o jednotlivou těžbu z důvodu zvýšení bezpečnosti kolem turistických cest a veřejných komunikací. V uvedených místech je zvýšený pohyb lesní techniky a skládkovaného dříví, případně větví. Průběžně probíhá úklid.
Prosíme o pochopení dočasně zhoršených podmínek pro návštěvníky lesa, snahou je zvládnout práce před začátkem hlavní turistické sezóny. Práce provádí smluvní dodavatel prací – fa EGREGA.