Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

Na letošní rok jsou naplánovány také zatím dva zájezdy –

  1. – 21. května 2023 (čtvrtek až neděle) na Šumpersko, kde navštívíme přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, ale také nově otevřenou visutou lávku – Stezku v oblacích. Dále zkontrolujeme kulturní památky, bude tam i turistika, koupání v bazénu atd. Ubytování je objednáno v chatě Ztracenka v Sobotíně. Cena je stanovena na 3.700,- za osobu (ubytování, polopenze), ale je to cena bez vstupného. Zájezd pro nás připravila ing. Líba Marhanová – program bude předán přihlášeným účastníkům.

Dále je stále ještě v jednání zájezd do Slovinska, opět s CK Hoška tour, který je naplánován na 1.8. – 7.8.2023.  Jedná se o Julské Alpy – Slovinský kras. V katalogu zájezdů jej najdete pod č. 340. CK v daném místě shání ubytování, termín zájezdu je ale pevně stanoven. Autobusovou dopravu na oba zájezdy zajistí manželé Novotných.

Ještě v září by mohl být uskutečněn jednodenní zájezd, který je naplánován již více let a nemohl být realizován pro různá karanténní opatření. Tak se třeba letos podaří. Dáme včas vědět.

Vlasta Špačková 

V sobotu dne 4. března  2023  od 14 hodin se v sále Obecního úřadu v Karlovicích uskuteční promítání ze dvou zájezdů, které se konaly v roce 2022.   V srpnu loňského roku jsme byli ve Švýcarsku s ubytováním ve sv. Mořici. Jezdili jsme lanovkami a po tratích Bernina Express……

Dále jsme v září 2022 čtyři dny putovali v okolí Tábora, Písku, Blatné a Březnice.

Na promítání z těchto zájezdů zveme všechny účastníky, ale také občany z naší obce. Občerstvení bude zajištěno.

Za všechny srdečně zve Vlasta Špačková

Třicetiletá válka ovlivnila celkovou mocenskou rovnováhu v Evropě a před podpisem vestfálského míru docházelo k bitvám na souši i na moři. Pod prapory armád katolické i protestantské strany umírali muži, kteří plnili rozkazy svých velitelů, z nichž generálové Albrecht z Valdštejna a Matyáš Gallas zanechali mj. dějinný odkaz v severovýchodních Čechách jako vlastníci rozsáhlého pozemkového majetku a s ním spojeného hospodářského celku. O třicetileté válce bylo řečeno a napsáno mnohé, ale kniha od Mgr. Tomáše Kocha je poněkud odlišná.
V publikaci Umění vojenství 1600 – 1648 je celkový obraz vojenského života (a smrti v boji) 1. poloviny 17. století popsán pohledem na odlišnou strategii vojenských „ škol“ několika zemí, bitevní taktiku jednotlivých armád, celkovou organizaci vojenských těles i jednotlivých bojových formací. Zásluhou autorova badatelského přístupu se lze dovědět informace o vizuálním vnímání bitev a reáliích polních tažení i vojenského tábora, které se týkaly vojáků i osob zajišťujících trén. Značný prostor je věnován postupným změnám vojenství – v této souvislosti je zmíněna reforma lehkého jezdectva provedená Albrechtem z Valdštejna. Také schopnosti Matyáše Gallase, vrchního velitele císařské armády (po smrti generalissima Valdštejna), jsou objektivně posouzeny – přezdívka Kazivoj (pro jeho údajnou neschopnost velet velkým bojovým formacím) tedy částečně platila, neboť Matyáš Gallas byl úspěšný zejména při obléhání strategických bodů – hradů, měst, pevností.
Kniha Umění vojenství 1600 – 1648 je informativně objevným a počtem stran nejrozsáhlejším svazkem edice Útrapy a hrůzy třicetileté války – její text doplňují kvalitní černobílé i barevné fotografie, pouze někde si zařádil „tiskařský šotek“.
Mgr. Tomáš Koch – Umění vojenství 1600 – 1648: Základy vývoje taktik a formací v 1. polovině 17. století, edice: Útrapy a hrůzy třicetileté války – sv. 10, ISBN: 978-80-88030-70-6, 218 str. + 16 str. barevné přílohy, 1. vyd., Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice v roce 2023 (v tiráži uveden rok 2022).

Autor textu: Stanislav Vaněk